sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Kwon Jun Mo
Giám Đốc
033 474 8288 - 028 6283 6285

Ms. Linh
NVKD - 096 277 6261

-

Chia sẻ lên:
YR-206A(heavy duty type)

YR-206A(heavy duty type)

Mô tả chi tiết

 Video Vận Hành:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SB7Y1e0PewU&feature=emb_logo

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
YR-100B (LUG TYPE)
YR-100B (LUG TYPE)
YR-203 (INNER TYPE)
YR-203 (INNER TYPE)
YR-204 (INNER TYPE)
YR-204 (INNER TYPE)
YR-206A(heavy duty type)
YR-206A(heavy duty type)
YR-300 (PIN TYPE)
YR-300 (PIN TYPE)
YR-700 (FICTION SHAFT)
YR-700 (FICTION SHAFT)
YR-702 (friction shaft)
YR-702 (friction shaft)
YR-3000 (Shaft Carrier)
YR-3000 (Shaft Carrier)