sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Kwon Jun Mo
Giám Đốc - 033 474 8288

Ms. Linh
NVKD - 096 277 6261

Ms.Thúy
NVKD - 096 998 4675

Video Vận Hành

YR-100B (LUG TYPE)
YR-100B (LUG TYPE)
YR-203 (INNER TYPE)
YR-203 (INNER TYPE)
YR-204 (INNER TYPE)
YR-204 (INNER TYPE)
YR-206A(heavy duty type)
YR-206A(heavy duty type)
YR-300 (PIN TYPE)
YR-300 (PIN TYPE)
YR-700 (FICTION SHAFT)
YR-700 (FICTION SHAFT)
YR-702 (friction shaft)
YR-702 (friction shaft)
YR-3000 (Shaft Carrier)
YR-3000 (Shaft Carrier)